Animation Layout "Dynamite"

Und so sieht es aus, das Layout von Deutschlands erstem Big Dipper Coaster "Dynamite" - ab 2019 bei uns im Freizeitpark Plohn. Hier schon einmal ein paar On- und Offride-Impressionen zum Vorfreuen.

12 Zahájení dekoračních prací

I v této fázi výstavby má pro nás značný význam téma. Bez typické podoby ve stylu parku „Plohn“ se neobejdeme ani tady. Tunel ke skalnímu lomu dostane svou první výbavu: Turbína, transmisní hřídel, vodní kolo, parní stroj, všechny stylové dekorativní prvky a pečlivá detailní práce se sešly z celého Německa. Tím se dostává naše velké staveniště do letní pauzy. O prázdninách tedy stavební práce nebudou znamenat žádná omezení. Na podzim začneme stavět do výšky. Budeme vás nadále informovat.

11 Zahájení stavby nádraží

Další část, která nás čeká, je zahájení stavby nádraží. To znamená: Betonový základ až na skálu, hloubkové zakládání, potom čistá vrstva. Následně čeká betonování a bednění stěn. Také na bočních stěnách posunovacího nádraží k hale nádraží se již pracuje.

10 Výstavba jednotlivých základů – část 2

Právě výstavba jednotlivých základů nás zpočátku postavila z důvodů zvláštní povahy půdy před mimořádné výzvy. Teď ale jde všechno plynule vpřed. Základy pro oblouk jsou naplánované, z důvodu enormních odstředivých sil v zatáčkách a oblouku musí být zajištěna stabilita ve všech směrech. Z důvodu další stabilizace železniční trati vznikne opěrná zeď.

9 Stavba tunelu – část 3

S časovým plánem jsme na tom dobře. Stavba tunelu v rámci naší německé premiéry postupuje mílovými kroky: strop tunelu je již opatřen bedněním. Dalším krokem je zabetonování pro horní nástavbu. Cestou k Westernplatz už je možné vidět působivou stavbu tunelu.

8 Výstavba jednotlivých fundamentů

Teď se pustíme do stavby více než pěti set jednotlivých fundamentů, základních kamenů pro pozdější pro pozdější průběh trati naší německé premiéry. Přitom bude každý fundament zhotoven pomocí opěrné formy podle konkrétního zatížení fundamentu. Protože právě v razantních zatáčkách „Dynamitu“ se uvolní neskutečná síla. Přitom bude každý výkop pro fundament odzkoušen a protokolován zvlášť.

7 Odstřel skály pro jednotlivé fundamenty

Pozor výbušné! První Big Dipper Coaster, nejen v Německu, bude výbušný, také při přípravách na stavbu přibližně 120 jednotlivých fundamentů to nejde bez výbušnin: V areálu bývalého stříbrného dolu je horizont skály v několika oblastech výše – proto je odstřel nezbytný. Bude vyvrtáno mnoho otvorů a odstřeleno 350 m³ skály. Zvuk silné detonace zazní přes Plohn a okolí.

6 Stavba tunelu - část 2

Stavba tunelu pro naše nové velké atrakce se rýsuje. Staví se a obedňují stěny, pak následuje bednění pro střechu a lití střechy. Impozantní tunel pro „Dynamit“ bude úctyhodných 7 metrů široký, 7 metrů vysoký a 25 metrů dlouhý. Stabilita je nejvyšším předpokladem, neboť na tunelu se taky bude něco dít, takže buďte zvědaví.

5 Výstavba jednotlivých fundamentů

Nyní se přistupuje ke stavbě fundamentů. Pro zajištění 100procentní stability, musí být každý jednotlivý fundament založen až ke skále v hloubce 7 metrů, včetně 6 metrů spodního betonu. Každý den bez mrazů se využívá k tomu, aby byl dodržen časový plán.

4 Začátek stavby na tunelu

Začínají stavební práce na tunelu. Celkem bude zabudováno přes 200 tun oceli, mimo jiné do zpevnění fundamentů. Jen samotná podlahová deska pro tunel pohltí na 300 m³ betonu.

3 Zemní práce pro tunel

Začínají přípravné zemní práce pro tunel. Velké množství hlíny musí být za tímto účelem vyzvednuto a odvezeno.

2 Uvolnění stavební plochy

Vytvoří se příjezd na staveniště a nové místo. Pro zemní práce do hloubky až 7 metrů jsou zapotřebí určité přípravy, než se konečně může začít.

1 Demontáž Silvermine

Goodbye Silvermine: Naše vysloužilá horská dráha odchází na zasloužený odpočinek. Bude rozložena na jednotlivé segmenty. Možná se některý z těchto prvků v parku v budoucnu objeví na novém místě, kdo ví?